Zlato znamená jistotu. Zlato je trvalá hodnota, která chrání Vaše jmění před inflací. Zlato je téměř nezničitelné.

 • Zlato je garantem likvidity.
 • Zlato nabízí dlouhodobou stabilitu i přes výkyvy v denní ceně.
 • Zlato uchovává vysoké hodnoty v malém množství.
 • Zlato je nezávislé na vládních systémech, na kapitálové hodnotě firem.
 • Zlato je osvobozeno od DPH.
 • Zlato je nejlepším dárkem.

Další důvody proč mít zlato

 • Zlato je vzácné. Celosvětové zásoby zlata a stříbra jsou omezené.
 • Zlato představuje svobodu. Je to hmatatelný likvidní kapitál, který vložíte do kapsy a odcestujete s ním na druhou stranu zeměkoule.
 • Zlato nelze žádným způsobem uměle vyrobit. Těžba zlata je stále nákladnější, těžíme je stále z větších hloubek. Za posledních 10 let vzrostly náklady na těžbu o více než 100 % a stále rostou.
 • Centrální banky a vlády drží a stále navyšují zlaté rezervy investičního zlata.
 • Poptávka po zlatě dlouhodobě převyšuje nabídku a možnosti těžby. Proto se zlato v posledních letech stále zhodnocuje.
dekorace2

Osvobození od DPH a legislativa o zlatě

Vstupem České republiky do Evropské unie byl novelizovaný zákon o dani z přidané hodnoty (zákon 235/2004 Sb.), který investiční zlato osvobodil od DPH.(§92):

§ 92 Zvláštní režim pro investiční zlato

1. Investičním zlatem se rozumí:

 • zlato ve tvaru uzančních slitků o hmotnosti připouštěné na trhy zlata a ryzosti nejméně 995 tisícin,
 • zlaté mince, které
  • mají ryzost nejméně 900 tisícin,
  • byly vyraženy po roce 1800,
  • jsou nebo byly v zemi svého původu zákonným platidlem a
  • jsou obvykle prodávány za cenu, která nepřevyšuje volnou tržní hodnotu jejich zlatého obsahu o více než 80 %.

2. Česká národní banka uveřejní ve Věstníku České národní banky seznam zlatých mincí, které splňují podmínky podle odstavce 1 písm. b).

3. Od daně je osvobozeno dodání investičního zlata v tuzemsku, pořízení z jiného členského státu a jeho dovoz. Osvobození od daně se vztahuje i na

 • investiční zlato s osvědčením pro fyzicky alokované a nealokované zlato,
 • investiční zlato obchodované na zlatých účtech, a to zejména úvěry a swapy zakládající k investičnímu zlatu vlastnické právo nebo právní nárok nebo termínované obchody s investičním zlatem, včetně futures a forwardů, které zahrnují převod vlastnického práva nebo právního nároku k investičnímu zlatu.

Od daně bez nároku na odpočet daně je osvobozena služba osobou, která jedná jménem a na účet jiné osoby, která spočívá v zajištění dodání zlata.

Viz též i Směrnice Rady Evropské unie 98/80/ES z 12. října 1998.

Všechny zlaté slitky nabízené v obchodě DoZlata splňují podmínky pro osvobození od DPH.

Zlaté šperky, pamětní medaile nebo zlaté nugety jsou zatížené DPH. Nejlepší je investiční zlato nakupovat průběžně a v menším množství. Lidé v EU mají uložené do investičního zlata 5 až 10 % svého majetku. Investiční zlato je možné koupit v různých hmotnostech od 1 g až po 1000 g (= 1 kg). Investiční zlato je číslované a s certifikátem. Ryzost zlata je 999,9/1000.

Základem ceny je aktuální cena zlata na světovém trhu. Konečná cena investičního slitku je závislá na aktuální ceně zlata na světovém trhu, kurzu měny a výrobní přirážce.

dekorace3