Proč iiplan® inteligentní investiční plán?

01
01/ Co je iiplan®?

iiplan® je inteligentní investiční plán, který umožňuje zákazníkům nákup investičních cenných kovů s poměrnou fixací jejich hmotnosti.


02
02/ Proč iiplan®?

iiplan® je revoluční a velmi účinná metoda postupné směny virtuální hodnoty peněz ve skutečnou a velmi stabilní hodnotu cenných kovů. Každá investovaná koruna se projeví ve fixaci poměrné části hmotnosti investičního cenného kovu s přesností na čtyři desetinná místa.

Forma postupného nakupování umožňuje efektivněji chránit hodnotu majetku zákazníka a rychleji získat zvolený slitek investičního cenného kovu. iiplan® má jediný poplatek – vstupní, který se počítá z cílové částky dle počtu slitků. Další poplatky, například za vedení účtu, správu účtu, přijaté platby, za změny ve smlouvě, přerušení či dokonce zrušení účtu zákazníka, již nejsou účtovány. To je velká výhoda oproti všem peněžním účtům i účtům vedených v cenných papírech. iiplan® je unikátní spořící produkt s příznivou poplatkovou politikou.


Proč iiplan®
03
03/ Proč pravidelně nakupovat?

Pravidelná investice nabízí historicky mnohem efektivnější zhodnocení než spekulace na pokles ceny a čekání na „vhodný“ okamžik. Není zapotřebí velká jednorázová investice, iiplan® umožňuje nakupovat cenné kovy i po stokorunách.


04
04/ Minimalizace rizika kolísavosti cen.

Pravidelné nakupování odbourává negativní dopady kolísavosti cen. Zvláště v případě pravidelné investice i na několik desítek let se riziko minimalizuje. Zásluhu na tom má především tzv. efekt průměrování ceny (cost average efekt). Zákazník sice pravidelně investuje podobnou částku, ale vzhledem ke zmíněným pohybům v cenách investičních cenných kovů pokaždé nakoupí za jinou cenu.


05
05/ Finanční krize.

Krize a pády na finančních trzích nejsou, stejně jako následné vzestupy, ničím neobvyklým a jde o nezbytnou a přirozenou součást vývoje. Existuje účinný lék, jak se proti krizi posílit, a tím je investovat do investičních cenných kovů, které si v každé situaci uchovají svoji hodnotu. iiplan® zajistí ochranu před inflací, ekonomickou nestabilitou či obavami z narůstajícího zadlužování státních rozpočtů.


06
06/ Pravidla si stanovíte sami.

Zákazník si sám rozhodne, jaký druh a množství investičního cenného kovu (slitků) chce nakoupit, jak často chce touto formou zvolené množství kovu nakupovat a kolik let. Každý zákazník může sjednat neomezené množství smluv iiplan®. V průběhu platnosti smlouvy iiplan® má zákazník možnost zasílat mimořádné platby a urychlit si tak nákup zvoleného cenného kovu, má možnost změnit výši své pravidelné investice či přerušit placení, svoji smlouvu může navíc převést na jinou osobu. Zákazník tak má úžasnou svobodu ve stylu svého spoření.


07
07/ Pro koho je iiplan® určen.

Uzavřít smlouvu na iiplan® může osoba starší 18 let, žádné další limity či omezení nejsou. iiplan® tak může sjednat opravdu každý, kdo myslí na ochranu svého majetku, na zajištění své a své rodiny, na budoucnost svých dětí či vnoučat.


08
08/ Garance kvality.

Zákazník za své peníze získá pouze prvotřídní kvalitu se zaručenou likviditou od výrobce se značkou Good Delivery. To také zákazníkům zaručuje zpětnou směnitelnost za peníze kdekoli na světě. Od prodávajícího získá zákazník doživotní servis, jak ze strany nákupu investičních cenných slitků, tak i ze strany zpětného odkupu.


09
09/ Nízké riziko z titulu správce investice.

Na rozdíl od investice například do podílových fondů, kde podstupuje investor riziko ve výši celé své investice až do jejího zlikvidnění, iiplan® toto riziko minimalizuje na hodnotu jednoho zvoleného slitku, neboť zlikvidnění investice je prováděno průběžně, formou pravidelné expedice slitků do rukou zákazníka.


10
10/ Rozhodnutí.

Není nutné vyměnit za cenné kovy celý svůj majetek. Postačí 5 – 15 % celkového majetku. Hodnota investičních cenných kovů je nezávislá na vládách i měnách, produktivitě a dalších ekonomických a politických faktorech. Přestože cena kovů může krátkodobě kolísat, jejich hodnota zůstává bez ohledu na roky růstu nebo období krize vždy dlouhodobě stabilní.