• Palladium je drahý kov s širokou škálou využití. Jeho slitina se zlatem je známá jako bílé zlato.
 • Využití palladia je klíčové v automobilovém průmyslu, kde se používá především na výrobu katalyzátorů. Najdeme ho ale také ve špercích nebo keramických kondenzátorech, mimo jiné barví porcelán na černo. Slitina palladia se zlatem je známá jako bílé zlato a slouží jako náhrada levnějšího, avšak potenciálně toxického niklu. Poměrně rozšířené jsou také dentální slitiny na bázi palladia a stříbra. Vedle drahých kovů, jako je zlato a stříbro, dokáže i palladium ochránit před ekonomickou disbalancí a inflačními tlaky.
 • Palladium je chemický prvek s označením Pd a relativní atomovou hmotností 106,42.
 • Název pochází podle planetky "Pallas" objevené v roce 1802.
 • Palladium je součástí skupiny kovů známých jako kovy skupiny platiny. Můžeme sem zahrnout platinu, palladium, rhodium, ruthenium, iridium a osmium.
 • Celková roční těžba činí cca 200 tun ročně.
 • Teplotá tání palladia je 1.554,9 °C.
 • Teplota varu 2.962,85 °C.
 • Největší naleziště jsou v Rusku, dále pak v jižní Africe, zbytek připadá na USA, Kanadu a další země.
 • Největší spotřeba palladia je v automobilových katalyzátorech.
 • Japonská vláda nařizuje, že všechny dotované dentální slitiny musí obsahovat nejméně 20 % palladia.
 • Palladium pro šperky typicky obsahuje 95 % palladia a cca 5 % ruthenia.
 • První použítí palladia ve špercích bylo v roce 1939.
 • Palladium je 30krát vzácnější než zlato.
 • Kolem roku 1800 bylo palladium dražší než platina.
 dekorace